Nyheter

Politi betjent fra Sotra og Øygarden lensmannskontor oppfordret meg til å fremlegge for Ordfører og rådmann min dokumentasjon på ulovlig oppmåling av eiendommer i Fjell kommune!